Vahtra 17, Põlva 63303 Põlvamaa +372 5166522 ; +372 5111880

    

 Tehtud tööd 2014:

1. AS Tere sissesõidutee

2. Tõrvandi tankla asfalteerimine

3. Kurepalu-Roiu kergliiklustee

4. Orava kergliiklustee

5. Tallinna Bekkeri sadama asfalteerimine